Aika         Lauantai 5.12.2020 klo 16.00

Paikka     Tuusulanjärven Purjehtijoiden paviljonki

Kokoukseen suositellaan osallistuttavan etäyhteydellä. Etäyhteydestä ja ennakkoilmoittautumisesta kokoukseen annetaan tarkemman ohjeet kokousviikolla.

 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat ja hallituksen ehdotus sääntöjen 12§:n muuttamisesta

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

  1. kokouksen järjestäytyminen,
  2. määrätään liittymis- ja yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus ja niiden suorittamisen ajankohta,
  3. käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi sekä vahvistetaan sitä koskeva talousarvio,
  4. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä erovuorossa olevien hallituksen jäsenien tilalle tulevat uudet hallituksen jäsenet,
  5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä,
  6. hallituksen esitys Tuusulanjärven Purjehtijat ry.n sääntöjen 12§:n muuttamisesta: etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin
  7. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.