Print

Aika:  la 18.11.2017 klo 15:00

Paikka: Ravintola Kerho, osoite Tykkitie 1, Hyrylä

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15§:ssä mainitut asiat:

Kokouksen jälkeen klo 17 alkaen on mahdollisuus osallistua omakustanteiselle juhlaillalliselle. Menuvaihtoehdot ja sitovat ilmoittautumiset löytyvät tästä linkistä:

https://goo.gl/forms/IDe17UXwgCsYlVLt2

HUOM. Sitovat ilmoittautumiset illalliselle viimeistään ti 7.11.2017 klo 21 mennessä.

 

 

1) Kokouksen avaaminen

2)Kokouksen järjestäytyminen ja laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen

l Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

l Valitaan kokoukselle sihteeri

l Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3) Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

4)Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi sekä

vahvistetaan sitä koskeva talousarvio

5) Määrätään liittymis- ja yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus ja niiden suorittamisen ajankohta

6) Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä erovuorossa olevien hallituksen jäsenien tilalle tulevat uudet hallituksen jäsenet

l Valitaan puheenjohtaja

l Valitaan varapuheenjohtajat

l Valitaan uudet hallituksen jäsenet

7) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä

8) Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

9) Kokouksen päättäminen

 

LIITE: Toimintasuunnitelma 2018, Talousarvio 2018